PIERWSZE URUCHOMIENIE
&
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Krok 1
rozpakowanie & podłączenie

Po otwarciu pudełka z produktem wyciągnij je i podłącz do prądu zasilacz, który jest integralną częścią urządzenia Callin do prądu. Po chwili urządzenie się uruchomi i poprosi Cię o wstępną konfigurację

 - funkcje

Krok 2
Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Pierwszą rzeczą, o jaką poprosi Cię panel, jest zdefiniowanie jego nazwy, którą potem będzie się posługiwać jako nadawca wysyłanych wiadomości. Wpisz używając klawiatury nazwę tego urządzenia (np. kuchnia) i wybierz "Dalej".

W drugiej kolejności urządzenie poprosi Cię o wybranie z listy dostępnych sieci WIFI, za pomocą ktorej będzie się komunikować. Wybierz z listy swoją sieć a następnie wpisz wymagane do niej hasło i wybierz "Dalej".

Po wpisaniu hasła urządzenie połączy się z siecią i będzie gotowe do pracy.

 - funkcje

Wysyłanie wiadomości

Z zależności od faktu, czy w naszej sieci pracuje klika urządzeń Callin, można wysyłać wiadomości miedzy ekranami lub zapisywac informacje w pamięci urządzenia. Aby wyslać/zapisać wiadmość należy wybrać z menu głównego "Wiadomości" oraz znak PLUS w dolnym prawym rogu ekranu.

Po wpisaniu treści wiadomości zatwierdzonej przyciskiem "Dalej" urządzenie poprosi ( w razie posiadania partnetrów w sieci ) o wybranie adresata wysyłanej wiadomości. Należy wybrać z listy urządzenie i zatwierdzić wybór. Wiadomość zostanie wysłana.

 - funkcje

Parowanie paneli Callin

Aby poprawnie skonfigurować działanie kliku urządzeń i jednej sieci należy przede wszytskim zapoznać się z adresem IP urządzenia, które chcemy dodać do naszego systemu. W tym celu na urządzeniu parowanym należy wejść w menu "Ustawienia" oznaczone symbolem zębatek i w podmenu "sieć wifi" odczytać adres urządzenia (przykładwo 192.168.1.23). Każde urządzenie, które znajduje się w Twojej sieci ma swój unikalny adres, który właśnie w ten sposób można odczytać.

Gdy już znasz adres partnera do dodania wejdź w menu "Ustawienia" oznaczonego symbolem zębatek i wybierz podmenu "Moje urządzenia" i wybierając znak "PLUS" w dolnym prawym rogu ekranu przejdź do ekranu "Podaj adres IP nowego urządzenia". Wpisz adres odczytany z drugiego urządzenia i wciśnij "Połącz". Urządzenie wyśle zaproszenie do nowego patrnera wraz ze swoim adresem i nazwą oba wymienią się tymi danymi. Na liście "Twoi partnrzey w sieci" będzie widnieć nowo dodany partner.

 - funkcje

Wysyłanie wiadomości na panel Callin ze smartfona/komputera

W celu wysyłania wiadomości przy użyciu smartofna lub komputera należy zarejestrować się pod adresem callin.pl/signin wykorzystując swój adres email. Po aktywacji konta należy się zalogować i panelu w menu po lewej stronie wybrać pozycję "Moje urządzenia" i wybrać opcję "Dodaj"

Zdefinij nazwę odbiorcy oraz adres IP odczytując z menu panelu dotykowego w menu "Informacje o sieci". Następnie w menu "Wiadomości" wybierz odbiorcę, poczkaj na połączenie a następnie wpisz treść wiadomości i zatwierdz. Wpisana informacja trafi do odbiorcy w klika sekund i zapisze się w pamięci urządzenia.

 - funkcje

Wysyłanie wiadomości typu Callin

Wiadomość typu Callin jest analogiczna do tradycyjnej wiadomości z wyjątkiem faktu, że odbiora będzie ciągle informowany o nowej wiadomości poprzez dźwięk informujący o odebranej nowej wiadomości.

 - funkcje